Căn giữa tiêu đề của bài viết Blogspot

 Mở bài viết muốn căn giữa tiêu đề bài viết trong Blogspot dạng html copy đoạn mã css sau dán ở dòng đầu tiên

<style type=”text/css”>

h1, h2, h3 {

          text-align: center;

}

</style>

# Ví dụ: Tiêu đề của bài viết này đang được chọn căn giữa nè. Và nếu muốn tất cả các bài viết trong blog mình đều căn giữa tiêu đề bài viết thì bạn copy code trên và dán vào phần html của template blogspot nhé ( sau thẻ <head>)

! Lưu lại và hưởng thụ thành quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *