LIÊN HỆ

Để chia sẻ các tài liệu (đề thi, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint…); Cũng như phản ảnh các tài liệu chia sẻ lên Blog này mà chưa được sự cho phép của chủ sở hữu…Thầy cô hãy liên hệ 0833.94.92.94 gặp Thầy Hà Anh Tuấn để được hỗ trợ giải quyết;

Hoặc liên hệ qua Facebook: https://www.facebook.com/haanhtuan.cva/