Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms xây dựng bài tập trắc nghiệm trực tuyến

 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Forms xây dựng “Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 cho học sinh tự ôn tập, kiểm tra”

Bước 1: Tạo 01 tài khoản Microsoft theo cách nhanh nhất (nếu bạn đã có thì tài khoản Microsoft thì bỏ qua bước này)

Xem Video dưới đây

Bước 2: – Xem chi tiết các dùng Microsoft Forms xây dựng “Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12 cho học sinh tự ôn tập, kiểm tra”

XÂY DỰNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN BẰNG MICROSOFT FORMS Bước 1: Tạo mẫu một câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn bằng Microsoft Forms Bước 2: Tạo một câu hỏi bắt buộc (dùng để lấy thông tin học sinh) bằng Microsoft Forms Bước 3: Cấu hình chức năng một chủ đề trắc nghiệm bằng Microsoft Forms Bước 4: Xem trước bài kiểm tra Bước 5: Đăng bài trắc nghiệm lên internet Bước 6: Hướng dẫn học sinh làm bài trắc nghiệm Bước 7: Khai thác dữ liệu từ câu trả lời trực tuyến của học sinh Bước 8: Chỉnh sửa, cập nhật nội dung mới cho bài trắc nghiệm

Xem Video dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *