Một số lỗi thường gặp của SmartTest và cách giải quyết

1. Thiếu dấu cách
Sau tất cả các cấu trúc do phần mềm quy định: #; A.; B.; C.; TL:; <g>; <chum>; <nhom>;
<chung>; <rieng>; … phải luôn luôn có dấu cách.
2. Đáp án sai cấu trúc
Các đáp án câu trắc nghiệm phải dùng kí tự chữ in hoa và dấu chấm sát vào chữ cái. Các đáp án
đúng phải đổi màu khác màu đen automatic. Lưu ý câu tự luận vẫn để nguyên đáp án màu đen
automatic
3. Câu trắc nghiệm tất cả đáp án đều đúng
Nguyên nhân do đề thi chưa chuyển về màu đen automatic dẫn đến phần mềm nhận tất cả đáp án
đều khác màu đen automatic là đáp án đúng.
4. Đề thi xuất ra các đáp án trắc nghiệm sắp xếp lỗi
Để khắc phục trường hợp lỗi này người dùng cần lưu ý các đáp án A, B, C nên xuống hàng và
lưu ý sử dụng “enter” để xuống hàng không sử dụng “shift + enter”
5. Đưa file vào phần mềm thất bại
Kiểm tra các cấu trúc có thiếu dấu cách hay không, lưu file Word, đóng file và đưa lại vào phần
mềm.
6. Câu hỏi đơn trong câu hỏi chùm sai vị trí
Để cố định câu đơn trong câu chùm người dùng cần dùng cấu trúc <@> để cố định lại vị trí câu
hỏi
7. Mở file thành công nhưng không thấy câu hỏi
Kiểm tra các câu hỏi theo dạng câu, mức độ trong phần mềm. Trường hợp chưa nhìn thấy câu
hỏi, kiểm tra lại các câu hỏi đã gán mức độ #1 #2 #3 #4 và màu sắc văn bản.

8. Nhập không đủ số lượng câu hỏi
Ví dụ mình có 5 câu hỏi nhưng khi cập nhật vào chỉ có 3, mà tìm mãi không rõ nguyên nhân (dù đã cho phép nhập câu trùng khi SmartTest thông báo) >>Thầy cô kiểm tra lại các đáp án nhiễu xem có đúng cấu trúc chuẩn là đáp án đúng được tô màu đỏ, còn các đáp án khác phải màu đen.

9. Khi xuất đề cương ôn tập cho học sinh thì bản word không có đáp án bị đảo so với bản word có đáp án
Để khắc phục lỗi này thầy cô chọn chức năng cố định đáp án, câu hỏi nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *