Nghị định 04 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục

Trích nghị định số 04/2021/NĐ-CP. Theo điều 29 thì giáo viên có thể bị xử phạt lên đến 10 triệu đồng nếu xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự người học (chưa đến mức xử lí hình sự) và Đọc tiếp