Tài liệu ôn thi đánh giá năng lực

Các em tải về và in ra (gần hết 1 ram giấy);  Tài liệu có đầy đủ đáp án;

Demo vài câu: Xem link tải bên dưới bài viết

86. “ Đói thì ăn ráy, ăn khoai
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng”
Theo em, tại sao cha ông ta lại nói “chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng”?
A. Do tháng 2 là thời điểm miền Bắc nước ta chịu hạn hán sâu sắc.
B. Do đây là thời kì hoạt động mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc.
C. Do đây là thời kì hoạt động của bão và dải hội tụ gây mưa lớn.
D. Do tháng 2 nước ta chịu ảnh hưởng của gió phơn khô nóng.
87. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là
A. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực.
B. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo.
C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
D. thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tất cả các nước.
88. Khó khăn, thử thách mới đối với cuộc kháng chiến của quân và dân ta từ sau chiến thắng Việt Bắc thu –
đông 1947 là
A. Căn cứ địa Việt Bắc bị bao vây cô lập.
B. Sự đối đầu giữa Mĩ và Liên Xô ngày càng gay gắt.
C. Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Việt Nam.
D. Mĩ đã can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
89. Thắng lợi nào của ta đánh dấu sự phá sản chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) của Mĩ?
A. Vạn Tường 18-8-1965.
B. Thắng lợi mùa khô 1966- 1967.
C. Miền Bắc đánh bại Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ.
D. Chiến thắng Mậu Thân 1968.
90. Chính sách kinh tế mới ở Nga năm 1921 đã để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới đất nước ta trong
giai đoạn hiện nay?
A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn.
B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ty lớn.
C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.
D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của Nhà nước

—Link tải 20 đề ôn thi đánh giá năng lực —-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *