Tạo link tải file trực tiếp từ google drive

 Bước 1. Chọn file cần chia sẻ > chọn cách chia sẻ (mọi người hay 1 vài người có gmail nhập vào mới được tải)

Bước 2. Copy link chia sẻ có dạng:

https://docs.google.com/document/d/11VYCVGrRfyH3RsThrLgtJIbWyZZgQSoM/edit?usp=sharing&ouid=117009032633613961402&rtpof=true&sd=true 

Bước 3. Thay chữ FILEID trong link dưới đây

https://drive.google.com/uc?export=download&id=FILEID

bằng cái ID file: chính là dòng chữ này trong cái link ở bước 2:  (nằm sau chữ /d/11VYCVGrRfyH3RsThrLgtJIbWyZZgQSoM/

Bước 4…Làm chuẩn thì link cuối cùng có dạng như vậy nè:

https://drive.google.com/uc?export=download&id=11VYCVGrRfyH3RsThrLgtJIbWyZZgQSoM

Bước 5. Copy cái link https://drive.google.com/uc?export=download&id=11VYCVGrRfyH3RsThrLgtJIbWyZZgQSoM và gán vào nút bấm tải là nó cho tải trực tiếp file luôn;

Ví dụ luôn nhé. Bấm vào đây để tải file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *