THƯ VIỆN BÀI GIẢNG POWERPOINT VÀ E-LEARNING (VIẾT BẰNG VIOLET)


 THƯ VIỆN BÀI GIẢNG POWERPOINT VÀ E-LEARNING (VIẾT BẰNG VIOLET)


– Bài giảng PowerPoint cho trẻ 3,4,5 tuổi

– Bài giảng PowerPoint dành cho học sinh tiểu học
– Bài giảng E-learning dành cho học sinh tiểu học (viết bằng Violet) 

– Bài giảng PowerPoint dành cho học sinh cấp 2 (lớp 6,7,8,9)
– Bài giảng E-Learning dành cho học sinh cấp 2 (lớp 6,7,8,9)-Viết bằng Violet

– Bài giảng PowerPoint dành cho học sinh cấp 3 (lớp 10-11-12)
– Bài giảng E-Learning dành cho học sinh cấp 3 (lớp 10-11-12)-Viết bằng Violet

* Kho bài giảng E-elearning của Bộ giáo dục và đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *