Vài cái lưu ý để làm smas cuối kì, cuối năm

Năm nào cũng làm, mà cứ quên, lại lần mò. Thôi thì năm nay chịu khó ghi ra đây sau này chỉ mở lại, coi quá là nhớ. (Ghi chú thời 4.0)

1. Hệ thống / cấu hình hệ thống để chọn các loại khóa: Hạnh kiểm, cột điểm…
2. Báo cáo / Báo cáo kết quả học tập / Bảng điểm tổng hợp : Để in bảng điểm tổng hợp, theo kì, theo năm
3. Báo cáo / TK HL – HK – rèn luyện / chọn học kì và cả năm
4.Báo cáo /  Báo cáo hồ sơ học sinh / Thống kê số liệu học sinh
5.  Báo cáo / Báo cáo kết quả học tập / Báo cáo tổng hợp học sinh: Để in thông tin cần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *