Mathtype và những thủ thuật cần biết để gõ nhanh

Tài liệu này cung cấp cho quý thầy cô những thủ thuật sau của Mathtype giúp soạn thảo công thức nhanh chóng;

NỘI DUNG
1. Định dạng công thức toán hàng loạt…………………………………………………………….2
1.1. Tạo các định dạng mẫu……………………………………………………………………….2
1.1.1. Định dạng font cho các đối tượng toán học……………………………………….2
1.1.2. Định dạng size chữ cho các đối tượng toán học ………………………………….3
1.2. Lưu lại định dạng mẫu ………………………………………………………………………..3
1.3. Sử dụng định dạng mẫu để gõ công thức toán………………………………………….3
1.4. Định dạng công thức hàng loạt hoặc cả văn bản tài liệu…………………………….4
2. Lưu công thức vào các thanh công cụ để truy xuất nhanh hơn ………………………….4
3. Một số tổ hợp phím tắt thường dùng trong Mathtype……………………………………..5
4. Định dạng tab dừng, dòng văn bản trong công thức toán…………………………………7
5. Những code TEX thường dùng để gõ công thức trong Mathtype ……………………….8
6. Tạo số thứ tự cho biểu thức toán học hoặc đối tượng bất kỳ …………………………..10
6.1. Tùy chỉnh định dạng đánh số……………………………………………………………..10
6.2. Cách đánh số thứ tự………………………………………………………………………….10
6.3. Tham chiếu tới vị trí công thức đã tạo số thứ tự…………………………………….11
6.4. Tùy chỉnh số thứ tự section, chapter ……………………………………………………11
7. Chèn công thức toán lên các diễn đàn, blog hay email……………………………………12

Chi tiết trong file pdf để thầy cô dễ thực hành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *