Mathtype và những thủ thuật cần biết để gõ nhanh

Tài liệu này cung cấp cho quý thầy cô những thủ thuật sau của Mathtype giúp soạn thảo công thức nhanh chóng; NỘI DUNG 1. Định dạng công thức toán hàng loạt…………………………………………………………….2 1.1. Tạo các định dạng mẫu……………………………………………………………………….2 1.1.1. Định Đọc tiếp